Cung cấp cho các chuyên gia tuyết

Bạn có cống hiến một cách chuyên nghiệp cho thế giới tuyết? Nếu bạn là:

  • Màn Hình
  • Máy ép
  • Pister
  • Bạn đại diện cho một câu lạc bộ trượt tuyết
  • Bạn làm việc trên đường ray
  • Bạn cạnh tranh trong bất kỳ loại trượt tuyết hoặc trượt tuyết
  • Hướng dẫn trượt tuyết
  • Pisapistas
  • Bảo trì trạm
  • Trong bất kỳ dịch vụ trạm như một người phục vụ, kỹ thuật viên, vv, vv

Chúng tôi thích hỗ trợ tất cả những người tận tâm và vì tuyết và vì lý do này, chúng tôi có giá rất đặc biệt cho các sản phẩm của chúng tôi.

Bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi trong email profesionaldelanieve@ullerco.com chỉ ra những gì bạn làm và điều gì đó biện minh cho nó và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về cách nhận sản phẩm của chúng tôi với giá rất thấp.

 

Chú rể tuyết